Hjulstillingsanalyse.

Slag fra en fortauskant eller et hull i vegen kan føre til små avvik i hjulstillingen på en bil.

Feil i hjulstilling fører til skeiv slitasje av dekk. Dette fører igjen til at dine dekk slites fortere.

Dokken Bil AS har nå kjøpt inn det nyeste på markedet av hjulstillingsapparat.

Med dette kan vi kjøre en rask kontroll (quick check) av primærvinkler i for og bak stillingen på din bil.

Du får da et skjema som viser eventuelle avvik i hjulstillingen. Det foretas ingen justeringer i en quick check.

Vi tilbyr da en ny time for en 4-hjulskontroll som er en mer omfattende kontroll og utfører de påkrevde justeringene.

 

En quick check koster kr 240,- men utføres uten kostnad for kunden sammen med andre oppdrag på vårt verksted.

4-hjulskontroll koster kr 1753,-